NURULLAH AYDIN

Haber Merkezi Sivas’ta telefon ve hat satışı yaban bir telefon bayinde...

Arazi sahiplerinden Sivas Belediyesi’ ne İmar tepkisi

Sivas Belediyesinin hayata geçirdiği imar uygulaması nedeniyle mağdur olduklarını iddia eden...

    Her insan akla, akılda eğitime muhtaçtır. İnsana ve eğitime...

    Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan Türk Milleti;...

    Canlı organizmalar; beyne sahiptir ve her biri kendi kodlarında...

    İnsanların fizyolojik yapıları, biyolojik yapıları farklı olduğu psişik yapıları...

    İnsanlık toplum yaşamına geçtikten sonra yöneten-yönetilen, egemen-güdülen, zengin-fakir ikilemesi...

    Adam gibi adamlar kim? Ajan, casus, istihbaratçı kim? Akılcı...

    Dünya’da ve Türkiye’de her gün yeni bir durumla karşılaşılıyor....

    Ülkede kin, nefret, öfke fırtınası yaşanıyor. Tabi bu fırtına...

    Batı ve doğu toplumlarında korku ve itaat kültürü farklı...

    Egemen zümre/ sonradan görme prekapitalistler, yoksul halkın cehaletinden nemalandıkları...

    Karanlık küresel güç odakları; Türk Milleti ve Türk devleti...

    Ülkede karamsarlık egemen. Peki ama neden? Kâbus dolu son...

    İnsani değerlere dayanan kültür ve medeniyeti ile güven ve...

    Doğada denge vardır. Hayvanlar aleminde; güçlü olan, güçlü olmayanı...

  Yüce Türk Milleti’ne aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Kurul toplantısında;...

    Halkın inancı, düşüncesi, duyguları, umudu, yaşamı, geçimi, geleceği konuşuluyor,...

    Bir çok ülkede şaibeli kişiler, milletvekil olarak mecliste görev...

    Türk Milleti’nin Türk Devleti’nin başı üzerinde uğursuz akbabalar dolaşıyor....