SİVAS BELEDİYESİ’DEN BASINA ENGEL …

SİVAS BELEDİYESİ’DEN BASINA ENGEL …

Sivas belediyesi basın araçlarının mesire alanı olan pasabahceye girişlerinde ödeme yapmaları yönünde talimat vermiş. Talimatı Ali Zorlu Vermiş. Oysa basın kartı olanlara ücretsiz olması gerekiyor. Bu uygulama keyfi mi? Başın mensuplarına tanınan kolaylıkların ortadan kaldırılmak istenmesi ne anlama geliyor? SIVAS Gazeteciler cemiyeti bu konuda nasıl bir tavır sergiliyor?

Basın kartının sağladığı kolaylıklar nelerdir?

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Basın Kartı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde verilen basın kartı, hamiline mesleki avantajlar getirdiği gibi çeşitli kolaylıklardan yararlanma imkânı da sunmaktadır. Bu kolaylıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

21 Şubat 2002 tarih ve 24678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11/02/2002 tarih ve 2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden faydalanmak,Müze ve Ören yerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge kapsamında müze ve ören yerlerine ücretsiz biletle girmek,Emniyet Genel Müdürlüğü’nce düzenlenmiş basın trafik kartını ibraz etmek şartıyla devlet törenlerinde, milli veya milletlerarası müsabakalarda, basın toplantılarında, Türk ve yabancı devlet büyüklerinin resmi ziyaret, gezi ve incelemelerinde ve benzeri diğer durumlarda trafik görevlilerinin vereceği işaret ve talimatlar doğrultusunda park etme, durma, duraklama ve geçiş üstünlüğü gibi kolaylıklardan faydalanmak,İlgili mevzuat gereğince silah ruhsatı alma hususundaki kolaylıktan yararlanmak,5510 sayılı Kanun uyarınca fiili hizmet süresi zammından yararlanmak,5187 ve 6112 sayılı Kanunlara göre faaliyet gösteren medya kuruluşlarında çalışan basın mensuplarının görevlerini etkin bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla 2011 yılından bu yana sürdürülen hizmet damgalı pasaport uygulamasından yararlanmak,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 10/07/2008 tarih ve 2008/5 sayılı genelgesi ekinde belirtildiği üzere nüfus cüzdanının kaybedilmesi durumunda kimlik kanıtlamak üzere kullanmak,Genel Müdürlüğümüz ile Yurtiçi Kargo arasında imzalanan protokol doğrultusunda, kargo gönderimi esnasında fatura kesilmeden önce Yurtiçi Kargo şube veya acente yetkililerine “Basın Kartı Kampanyası”ndan faydalanmak istendiğinin belirtilmesi ve geçerli basın kartının ibraz edilmesi yoluyla yurtiçi standart gönderimlerde; taşıma, adres alım, adres teslim ve sigorta hizmetlerinden %30 indirimli faydalanmak,Belediyeler ve diğer kamu kurumlarının kendi mevzuatları çerçevesinde sağladıkları kolaylıklardan faydalanmak.

Yorum Yapın